Till startsida

Institutionen för kulturvård

Välkommen till Kulturvård

Forskning och utbildning vid Institutionen för kulturvård spänner över ett brett fält av frågor om vårt kulturarv: Hur kan vi identifiera och analysera kulturarvets värden? Hur kan vi värdera och prioritera? Hur skall vi vårda och ta tillvara föremål och bebyggelse, landskap och trädgårdar?

Det är inte självklart hur kulturarvet skall tas om hand. Demokrati, klimatförändringar, mångfald och konflikter om rätten till begränsade resurser påverkar hur vi värnar, vårdar och utvecklar kulturarvet. Både forskning och utbildning på Kulturvård omfattar både kulturarvets betydelse på gott och ont för människors vardag och konkret kunskap om praktiska åtgärder för att vårda och utveckla.

Bebyggelseantikvariskt program, Konservatorsprogrammet och Ledarskap i slöjd och kulturhantverk ges i Göteborg. Bygghantverksprogrammet och Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk ges i Mariestad.

Institutionen har också fristående kurser som behandlar speciella delar av ämnesområdet och ett masterprogram och forskarutbildning i Kulturvård.

Läs mer om våra utbildningar under fliken Utbildning.

 

Nyheter

 • Ledig anställning / Job opportunity

  [2014-04-04] Doktorand i Kulturvård inom ämnesfältet byggd miljö / Ph D student in Conservation of built heritage

 • Svavel "går igen" i Spökskeppet

  [2014-03-04] Återigen har föroreningar av svavel och järn påvisats i träprover från gamla skeppsvrak i Östersjön. Denna gång gäller det fartyget Spökskeppet samt regalskeppen Svärdet och Kronan. Träprover från skeppen har analyserats av en grupp forskare från Göteborgs universitet, Stockholms universitet och University of Calgary. Resultaten har publicerats i det senaste numret av tidskriften Scientific Reports.

 • Stipendium till Ulrich Lange

  [2014-02-14] Foundation Fluidums stipendium för Svensk kulturhistorisk forskning tilldelas i år docent Ulrich Lange.

 • Henriks byggnadsvård

  [2014-01-23] Henrik Ranby: Henriks byggnadsvård - Kulturarvsarbete mellan teori och praktik

Fler nyheter

Plugga i höst?

Läs om våra utbildningar i kulturvård och hantverk

Kalender

Fler händelser i kalendern

Kontaktinformation

Institutionen för Kulturvård har sin verksamhet förlagd till två orter, Göteborg och Mariestad.

Geovetarcentrum, Göteborg

Geovetarcentrum, Kulturvård i Göteborg

Adress:
Box 130, 405 30 GÖTEBORG
Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A , 413 20 GÖTEBORG

Tel.: +46(0)31- 786 00 00
E-post

Trädgårdens skola, Kulturvård i Mariestad

Adress:
Box 77, 542 21 Mariestad
Besöksadress:
Magasinsgatan 4, 542 30 Mariestad

Tel.: +46(0)31- 786 00 00
E-post

Vägbeskrivningar, kartor, personal och annan kontaktinformation finns på sidan Kontakta oss.


 
     Kulturvård

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta